FINANSER

FINANSER

Betalningsformer

1 kontanter
2 check
ett kontonummer b kontonummer
3 kreditkort
ett kreditkortsnummer
4-postanvisning
5-resenärens check

Hushållsräkningar

6 hyra
7-hypotekslån
8 elräkning
9 telefonräkning
10 gasräkning
11 oljebetalning / uppvärmningsräkning
12 vattenräkning
13 kabel-tv-faktura
14 bilbetalning
15 kreditkorträkningen

Familjekonomi

16 balansera checkboken
17 skriv en check
18 bank online
19 checkbook
20 checkregister
21 månadsräkning

Använda en bankomat

22 sätter in ATM-kortet
23 anger ditt PIN-nummer / personnummer
24 välj en transaktion
25 gör en insättning
26 dra tillbaka / få pengar
27 överföringsmedel
28 ta bort ditt kort
29 ta din transaktionsblankett / kvitto