GEMENSKAPENS INSTITUTIONER

GEMENSKAPENS INSTITUTIONER


En polisstation
B brandstation
C sjukhus
D rådhus / rådhus
E rekreationscenter
F dumpning
G barnhem H senior center
Jag kyrka J synagogan K moské L tempel

1 nödoperatör
2 polis
3 polisbil
4 brandmotor
5 brandman
6 akutrum
7 EMT / paramedicinsk
8 ambulans
9 borgmästare / stadschef
10 mötesrum
11 gym
12 aktiviteter direktör
13 spelrum
14 pool
15 sanitetsarbetare
16 återvinningscenter
17 barnomsorgsarbetare
18-plantskola
19 lekrum
20 vårdnadsarbetare / äldreomsorgsarbetare