BANK

BANKEN


En gör en insättning
B gör ett uttag
C kontanter en check
D får resenärens kontroller
E öppna ett konto
F ansöka om lån
G växelvaluta

1 insättningssedel
2 uttagslista
3 check
4-resenärens check
5 bankbok / passbok
6 ATM-kort
7 kreditkort
8 (bank) valv
9-kassaskåp
10-teller
11 säkerhetsvakt
12 ATM (maskin) / kassaskåp
13 bankansvarig