klassrums~~POS=TRUNC Åtgärder

klassrums~~POS=TRUNC Åtgärder

1 Säg ditt namn.
2 Upprepa ditt namn.
3 Skriv ditt namn.
4 Skriv ut ditt namn.
5 Skriv ditt namn.
6 Stå upp.
7 Gå till brädet.
8 Skriv på brädet.
9 Radera brädet.
10 Sitt ner. / Ta din plats.
11 Öppna din bok.
12 Läs sidan tio.
13-undersökningssidan tio.
14 Stäng din bok.
15 Ta bort din bok.
16 Höj din hand.
17 Ställ en fråga.
18 Lyssna på frågan
19 Svara på frågan.
20 Lyssna på svaret.
21 Gör dina läxor.
22 Ta med dina läxor.
23 Gå över svaren.
24 Korrigera dina misstag.
25 Lämna in dina läxor.
26 Dela en bok.
27 Diskutera frågan.
28 Hjälp varandra.
29 Samarbeta.
30 Dela med klassen.


31 Titta i ordlistan.
32 Slå upp ett ord.
33 Uttala ordet.
34 Läs definitionen.
35 Kopiera ordet.
36 Arbeta ensam. / Gör ditt eget arbete.
37 Arbeta med en partner.
38 Uppdela i små grupper.
39 Arbeta i en grupp.
40 Arbeta som en klass.
41 Sänk nyanserna.
42 Stäng av lamporna.
43 Titta på skärmen.
44 Ta anteckningar.
45 Slå på lamporna.
46 Ta ut en bit papper.
47 Passera ut testen.
48 Svara på frågorna.
49 Kontrollera dina svar.
50 Samla testen.
51 Välj rätt svar.
52 Cirkel det rätta svaret.
53 Fyll i tomt.
54 Markera svarbladet. / Bubbla svaret.
55 Matcha orden.
56 Understreck ordet.
57 Korsa ordet.
58 Unscramble ordet.
59 Sätt orden i ordning.
60 Skriv på ett separat papper.