Säg och skriv dagar, datum

Dagar, datum

Dagen 0f veckan


Måndagens barn träffar första basen,
Tisdagens barn vinner tävlingen,
Onsdagens barn är aldrig långsamt,
Torsdagens barn har långt att gå,
Fredagens barn är väldigt bra,
Lördagens barn kunde alltid,
Söndagens barn är glad och solig,
Sjung den här låten, det är väldigt roligt!

Veckans sju dagar

vardagar:
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

helgen:
lördag
söndag

två veckor: 2 veckor
ett datum: juni 15th
på morgonen
på eftermiddagen
på kvällen
på natten

i dag
i går
i morgon

Ordinarie nummer och datum

1st först
2 andra gången
3rd tredje
4.lh fjärde
5th femte
6th sjätte
7th sjunde
8th åttonde
gth nionde
10th tionde
11th elfte
12th tolfte
13, h trettonde
14te fjortonde
15e femtonde
16th sextonde
17th sjuttonde
18th artonde
19th nittonde
20th twentieth
21st tjugo första
22 och tjugo sekund
23rd tjugotredje
30th thirtieth
31rt trettio första

Säg och skriv datum

Vi kan skriva datumet så här:

10 mars eller 10th mars eller
3.10.08 eller 3 / 10 / 08

Vi säger datan så här:

Vilket datum är det idag?

Det är mars den tionde.
Det är den tionde mars.

Säg året så här:

1980 nittonåtta
1995 nitton femtiofem
2006 två tusen och sex
2020 tjugo tjugo