Miljö, Energi

MILJÖ OCH ENERGI


1. skog / woods
2. sjö
3. äng

4. berg
5. dal

6. vattenfall
7. fors

8. kulle
9. fält
10. ström / bäck
11. damm

12. platå
13. klippa
14. kanjon
15. flod
16. damm

17. öken-
18. dyn

19. djungel
20. havsstrand
21. vik
22. hav
23. ö

24. luftförorening
25. surt regn
26. giftigt avfall
27. strålning
28. vattenförorening

29. olja
30. (naturgas
31. kol
32. vind
33. kärnenergi
34. solenergi
35. vattenkraft